gamehacker
驱动牛犊
驱动牛犊
 • 注册日期2010-12-29
 • 最后登录2012-01-01
 • 粉丝1
 • 关注2
 • 积分18分
 • 威望161点
 • 贡献值0点
 • 好评度0点
 • 原创分0分
 • 专家分5分
阅读:8417回复:1

RFID安全之——ACR122U菜鸟初体验

楼主#
更多 发布于:2011-12-26 14:19
早就听说国外的黑客大牛们正在如火如荼的研究NFC安全了,由于比较懒就一直没深入学习,最近加了个NFC安全的QQqun:195590931,看到里面有出售不少NFC方面的装备,捡了样比较便宜的,买了个ACR122U的NFC读写卡器,于是闲下来就折腾了一下。网上基本都是linux下的工具和方法,什么nfctools啊、mfoc啊等等,据说安装起来还是比较复杂的。对于我这样的linux盲来说是件比较痛苦的事情。幸好QQqun里有提供windows下的工具集,下面就简单介绍我使用的几个工具和方法吧。
  先show下偶的ACR122U玉照:


  找到了windows下的工具集后,使用起来就比较简单了,和其他USB外设一样,首先是安装驱动,驱动包可自动识别下载,当然你没联网的话也可以手动下载、安装ACR122U的官方驱动。一切折腾完毕后你就会发现,插上USB线后,ACR122U的指示灯是红色的,当有卡片靠近时ACR122U指示灯是绿色的,这就说明ACR122U可以正常工作了。
  下面主要说说我这个windows工具集的几款工具的简单功能吧,由于工具比较多,我英文又不好,就把我折腾明白的和大家聊聊。
  NFCTools工具包
  这个工具包里有如下几个程序:

  常用的是nfc-list.exe和nfc-poll.exe。其他的还在摸索使用,希望感兴趣的朋友一起研究研究。
  分别运行nfc-list.exe和nfc-poll.exe试试:

图片:4.jpg


可以看到成功读取到卡的一些信息:
  卡类型:ISO14443A
  ATQA (SENS_RES): 00  04
  UID (NFCID1):f9  XX  XX  XX
  SAK (SEL_RES): 08
  得到的这些信息里面常用来做验证的一般是UID,比如门禁卡中就有用UID作为鉴别信息的。在获得了UID信息后即可使用模拟设备(proxmark3等)模拟一个同样UID的卡。
一般对于IC卡的攻击有:非法读写卡片、伪造卡片、模拟卡片、嗅探、重放攻击等等,需要的装备一般有proxmark3、pn532、ACR122U、openpcd等等,关于硬件的方面的技术交流欢迎加我QQ:154253754进行交流。我会在以后的文章里继续介绍IC卡ID卡安全相关的设备和使用方法,希望大家喜欢。
iihacker
论坛版主
论坛版主
 • 注册日期2010-01-07
 • 最后登录2019-10-08
 • 粉丝5
 • 关注8
 • 积分377分
 • 威望1941点
 • 贡献值0点
 • 好评度0点
 • 原创分0分
 • 专家分0分
 • 社区居民
沙发#
发布于:2013-04-08 17:36
读取身份证的RFID

第一个字节代表方向:
第二个字节代表大小://第一条
CC 03 05 00 00
BB 0C 50 00 00 00 00 D1 03 00 81 00 70 C0


//第二条
CC 09 1D 00 00 00 00 00 08 01 08
BB 01 08


//第二条
CC 07 00 A4 00 00 02 60 02 -------------------1
BB 02 90 00

CC 05 80 B0 00 00 20 -------------------2
BB 22 00 01 42 4A 01 05 04 10 00 00 00 00 00 01 FF 3E 44 E2 A7 60 AB 34 1A 0A DD B4 5A 87 8F 34 ED D6 90 00

CC 0F 00 88 00 42 0A F0 00 F9 88 BF 6D 9A 0C F3 A7 -------------------3
BB 0A D6 37 68 66 6A 4B AE DE 90 00

CC 05 00 84 00 00 08 -------------------4
BB 0A 49 B8 79 4E 6A 53 A7 1A 90 00

CC 0F 00 82 00 42 0A F0 01 2D D6 F8 00 87 69 F4 BF -------------------5
BB 02 90 00

CC 07 00 A4 00 00 02 60 11 -------------------6
BB 02 90 00

CC 05 80 B0 00 00 50 -------------------7
BB 52 01 00 00 00 00 00 00 00 30 31 30 30 30 30 32 30 30 34 30 34 30 38 31 35 30 31 34 34 30 30 32 30 35 30 31 30 30 31 31 32 30 30 30 30 42 4A 01 00 93 2F 88 84 61 24 1A 3B A1 DD CC EF 77 31 17 8E B3 02 D5 8E 37 99 69 93 06 86 20 AD 5E BB 67 3C 90 00

CC 05 80 B0 00 50 50 -------------------8
BB 52 21 9A 98 96 8A 5C 91 B7 F2 F6 B4 3E 34 CD C2 41 98 3C 83 DF 33 48 F5 D3 93 BD 97 F6 49 98 85 D7 71 BF 9E 48 96 DE 50 25 09 51 F0 95 B8 38 DD E4 3E 68 DA 22 03 3D 22 EB CF 04 83 32 EA 3A 18 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 00

CC 05 80 B0 00 A0 36 -------------------9
BB 38 09 A8 E8 06 F7 48 94 24 D8 99 E0 B1 B0 9D AC BF F3 47 55 43 BF 87 84 02 BF 27 D9 43 0E 44 80 FD 92 21 02 06 4D 8A A9 D6 40 9D 1A 24 55 B9 5D 80 01 00 04 00 00 00 90 00 CC 07 00 A4 00 00 02 60 12 BB 02 90 00
CC 05 80 B0 00 00 50 -------------------10
BB 52 B7 11 D4 76 5A 69 47 AA 17 FB 05 34 68 B6 FE CB 99 48 C9 1E AA 27 48 AA 18 FB 06 34 69 B6 EE CB 8A 48 DB 1E BA 27 50 AA 0E FB 14 34 7B B6 D0 CB 89 48 DC 1E F3 AE A5 2F F3 99 00 B0 49 E8 F6 98 10 06 C1 50 62 AA C0 F1 76 A9 DE 69 79 B6 D4 CB 90 00

CC 05 80 B0 00 50 50 -------------------11
BB 52 4A 1B 8F 88 BF 27 54 AA 98 A0 0A 34 6D B6 C3 CB 9E 48 CE 1E AF 27 4D AA 1D FB 0B 34 6E B6 C4 CB 9F 48 CF 1E B0 27 4E AA 1E FB 19 34 7B B6 D5 CB F1 48 C0 1E A0 27 5E AA 06 FB 1A 34 63 B6 D7 CB F1 48 C3 1E A5 27 42 AA 75 FB 1F 34 60 B6 F0 98 90 00

CC 05 80 B0 00 A0 50 -------------------12
BB 52 6E 06 F0 40 FF 76 F8 F1 01 A7 50 BD 9C E1 EE 99 83 14 D3 1E B4 27 52 AA 62 FB 10 34 61 B6 D9 CB F4 48 C0 1E A4 27 41 AA 72 FB 01 34 66 B6 DA CB F7 48 C1 1E A7 27 46 AA 75 FB 02 34 75 B6 CB CB E6 48 D6 1E B7 27 55 AA 65 FB 13 34 76 B6 CC CB 90 00

CC 05 80 B0 00 F0 10 -------------------13
BB 12 E7 48 D7 1E B8 27 56 AA 66 FB 14 34 77 B6 CD CB 90 00


CC 07 00 A4 00 00 02 60 13 -------------------14
BB 02 90 00

CC 05 80 B0 00 00 50 -------------------15
BB 52 9F 04 9E 1E E7 27 45 AA 47 04 B0 20 09 E7 BF F5 B8 45 2C 7A 69 28 1D E7 32 9D F1 D7 C4 A0 E9 AE 23 E5 32 F4 16 0F 7B 97 68 EF E3 F3 3D 83 F5 AB 78 C4 2B E0 21 3A B4 15 09 F2 FA 5B C5 6F CE 29 78 3D ED F3 1D C6 4D 07 2F BA 27 91 D4 D1 D1 C5 90 00


CC 05 80 B0 00 50 50 -------------------16
BB 52 80 19 AC B0 41 75 2D FB 16 C5 A3 9A 0C 60 68 5D 1E B9 8C 95 D4 BD B8 3B A2 15 FD ED 81 10 EA B3 BA D5 F1 89 10 AD F2 8D DE 21 91 E2 E1 16 ED DA 17 E9 37 53 7E 6B 6A E2 98 C9 22 65 5D A2 92 30 17 69 CF 34 E3 C9 D2 7F 3D 80 E3 B6 BC 71 82 CF 90 00


CC 05 80 B0 00 A0 50 -------------------17
BB 52 BC 06 D7 ED 1E 62 3F 30 48 5B 9D D9 71 44 5C 35 C0 79 CB D4 41 03 D3 3B 6F F9 5E 44 98 A5 3A 02 AA 48 88 A4 20 7B 6C A4 13 BA 06 62 A1 B6 4B A7 8F 39 39 DF 5F 15 65 DB DA 36 2A E3 69 F4 52 53 47 67 97 81 B4 20 FC FA 22 04 77 E3 05 0B A3 6D 90 00

CC 05 80 B0 00 F0 50 -------------------18
BB 52 EA DE 45 24 62 5C 9A DB 51 1C C4 97 59 28 95 0F 59 36 4D E2 1D 23 37 05 5F 73 73 48 48 25 A1 4A 59 8F 52 FD C9 F0 F6 E4 BE 74 11 07 89 EE 5D 51 6E AC 82 18 46 05 05 B0 0F A0 0B 9E 38 78 EE E9 6D 03 4B 87 B1 B6 23 C9 BE 9B 2E 91 0B D0 13 3D 90 00


CC 05 80 B0 01 40 50 -------------------19
BB 52 6C DF 8A B2 1D 66 C5 A1 AB 75 3B 3D 80 48 17 EE 37 E4 D0 EF BD 72 1D A0 2B C6 3C 7F 3B 32 6C F1 29 18 39 69 E1 77 FA 5C 84 87 CB 21 F9 B4 FE 3F D4 80 35 7C 14 AC 7F 93 2C 0D C8 26 0A 4B B3 4D 43 3E 51 1F E4 C6 7F 6C C0 E4 13 D9 EE 2A 8E FE 90 00

CC 05 80 B0 01 90 50 -------------------20
BB 52 47 90 07 70 9D 19 6E 41 E0 FE 1F 1B D7 C9 7C F1 C7 F1 16 3C A2 8D FA 06 A8 42 C3 5F 93 86 F2 4A E3 EB B6 95 18 17 6E 15 8E 21 AC 2D 25 B5 7E 1C 13 19 5A 41 E2 C3 EE 77 DD ED 80 74 B6 8A 74 8E F7 F7 A0 82 E8 DE 75 6A 81 08 53 11 A7 0D 93 AF 90 00

CC 05 80 B0 01 E0 50-------------------21
BB 52 A4 AC 8B 1D F1 D7 51 DF 5B A0 82 9E 29 21 C9 01 9B B5 78 64 95 A6 93 83 4B 37 F0 B8 C5 2A C9 CA 6F FC 72 20 E5 B9 2D 95 03 7E 8D 8E 6D 46 C3 C4 C0 73 35 37 7C 2B CF 7C 65 D3 44 67 7A 72 D7 72 56 205 A1 07 0C E2 71 60 EC 89 11 9D 02 0B 2A 90 00


CC 05 80 B0 02 30 50 -------------------22
BB 52 60 96 77 51 94 70 FE AB 24 93 B9 B2 E6 88 7F A6 1B C3 9E B1 EC D0 65 7B DD 76 0F 01 13 1E B6 24 AD 6B A1 87 24 6D E5 32 A8 38 7B E7 1C DF 28 F4 B6 49 5D DC 4B EC CC BA 62 8F BD 32 9A D8 B8 AB 7F F8 56 C2 DE 72 F0 A2 8F 17 86 CE C7 8B CF 4E 90 00


CC 05 80 B0 02 80 50 -------------------23
BB 52 61 79 BD 2E 27 5D BA DB E8 91 74 3A C4 39 34 DF 8D 99 14 B1 93 D1 23 FE BB EC 29 69 4A 32 58 B1 A7 06 FF C9 AC D6 A7 64 B8 1A 1D 89 12 72 6C DD 00 81 8D 4E D0 08 B4 42 BA 09 A8 A4 E2 C8 82 40 8E B2 81 C5 97 45 D4 3D DD AA 33 6C 88 ED 5D C4 90 00

CC 05 80 B0 02 D0 50 -------------------24
BB 52 14 F3 E3 9F 8E 5D B6 19 E4 E0 28 8E 2B E7 40 88 63 4E 26 17 3E B5 34 0F BC 57 19 AE 2D 79 BB E7 99 31 32 B6 4A A6 91 22 B6 5D B7 55 DA 33 C2 55 0A 1D 69 6B 9F F6 78 EC FD 9C 62 D2 7E E1 BB 4A 54 9E 15 5D C4 5B 3D D3 A7 5C 68 C3 55 1B 77 B5 90 00

CC 05 80 B0 03 20 50 -------------------25
BB 52 8F 57 C7 95 67 78 1F A4 C1 B5 FA 11 4C 25 6A 66 FE D9 4B E8 5E 64 AC 27 59 D1 E6 F2 F7 45 C5 3F 3B 0B 0C 40 01 74 69 85 18 AB FE F7 B4 DA 55 6A C0 FB D4 BA 88 63 32 6C 75 C6 B2 D7 2C 75 6E 1A 8C 76 26 A7 95 19 A6 DA E8 BD 3D 79 CE 1C 77 FB 90 00

CC 05 80 B0 03 70 50 -------------------26
BB 52 92 75 D0 D1 4C 18 41 ED E5 50 8C FF 83 F9 C4 85 42 A7 03 35 D7 39 00 3C A7 EE F5 10 50 CC 73 60 54 13 38 B6 D0 96 E4 29 5B A7 15 C7 F7 0E C7 3E 20 19 8C AE 61 8B 10 1A DF 29 E9 69 B7 F5 74 98 3F 0F 80 6E CA D0 E8 94 06 51 C9 8F 4D E4 92 8C 90 00

CC 05 80 B0 03 C0 40 -------------------27
BB 42 B7 3F 60 84 D2 12 5A DD 2B 69 93 78 4E 37 AD 1F BA 8E 95 8C 0A 1E 98 EF A1 A9 92 AE 09 B3 1B 1F 62 73 B6 6C 8D F6 B8 F3 BE C4 F7 8A B9 2E 14 A8 F5 D7 05 2E 3D A9 0C 19 C5 52 4A E9 2C CB D5 87 90 00
NDIS 1群74755180 NDIS 2群182802097 交换机软硬件技术群 187471475 FPGA PCI PCIE 群187471817
游客

返回顶部